Att lyssna in dina behov är A och O!
 

Vi lägger alltid ner stor omtanke på att utgå från dina förutsättningar innan vi tillsammans planlägger ditt event, din konferens eller din företagsresa. Detta innebär att vi givetvis utgår från dina mål, personella förutsättningar och din budget.

Förutom att ditt event ska upplevas som positivt för deltagarna brukar vi också noggrant analysera och planera för vilken känsla deltagarna ska bära på efter avslutat event. Vi tillämpar här en metod som vi är stolta över eftersom den ger ett mervärde i förhållande till konventionella arrangörer.

Metoden bygger på en modell som kallas TTI och har innebörden "target to improvement" och innebär att ett event har ett mål som i något avseende ska leda till en förbättring, som blir ett konkret resultat.
 

Det här är processen för TTI

  1. Vårt första möte eller telefonsamtal är förutsättningslöst och syftar till att se om vi kan medverka i en åtgärd som möter dina behov och de ideer som du har för ditt företag.
  2. Förutsatt att vi är är överens efter första steget inleder vi en mer övergripande diskussion kring hur ditt event skulle kunna se ut efter den idé som du troligtvis har i grunden.
  3. Det här steget är mycket viktigt eftersom vi gör en analys tillsammans där vi tillsammans "tar tempen" på nuläget vad gäller deltagarna. Du bestämmer hur djupgående vi ska vara. Syftet är att få förutsättningar att få målet att hänga ihop med resultatet oavsett vad det här är. Exempel är att få medarbetarna att bli bättre ambassadörer för ditt företag, prestera bättre eller fungera bättre i grupp. 
  4. Nästa steg är att vi sammanfattar ett förslag med utgångspunkt från tidigare diskussioner. Vi sammanfattar även målen med en komplett plan för genomförandet och presenterar en offert.
  5. Vi tar en diskussion kring vårt förslag och justerar alla detaljer enligt dina önskemål.
  6. Planen bekräftas från båda parter.
  7. Genomförande med uppföljning.